WWW.BEZDEKOV.SWEB.CZ
Hasiči


    Sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci založen v roce 1896. Největší zásluhu na založení Sboru dobrovolných hasičů měl pan řídící Sedlický. Prvním starostou sboru byl zvolen František Uchytil č.23, jednatelem se stal František Čermák č.12.Prvním velitelem sboru se stal Jan Stehno č.21 a další členové byli: Josef Stehno domkář 35, František Čermák č.10, Antonín Stehno č.1, Josef Stehno č.2, Josef Nevole domkář č.34
a Josef Nevole č.39.


   Již v roce 1896 byla zakoupena dvoukolová stříkačka a o dva roky později byla postavena hasičárna, která stála uprostřed obce. První zásah hasičů byl u požáru domu pana Václava Slanaře č.28. V roce 1901 hasiči  bojovali s požárem v Libické Lhotce. V roce 1907 vypukl požár v obci u pana Jana  Uchytila č.7. Požár zničil obytné stavení se stodolou a rozšířil se až na sousední stavení č.6 . V roce 1908 sbor zasahoval u požáru na velkostatku Štěpánov a asi 6x ve Studenci a v Libici kde hořela hospoda pana Neuwirta. V roce 1912 hasiči zasahovali při požáru na Štikově a o dva roky později při požáru v Branžově. Hasiči si v  roce 1925 zakoupili novou čtyřkolovou stříkačku.  Další požár, při kterém zasahovali místní hasiči vypukl až v roce 1930 a to na velkostatku Křivém.
    Členové sboru aktivně cvičili na župních cvičeních v okolních vesnicích. V červnu roku 1937 se sbor  zúčastnil okrskového cvičení pořádané v Bezděkově na zahradě pana Peloucha č.6.
V padesátých letech je hasičský sbor přejmenován na Svaz požární ochrany a starosta sboru je nahrazen "předsedou".
V roce 1974 obec za vydatné spolupráce hasičů postavila novou požární zbrojnici na parcele po domu č. 4. Od roku 1982 vlastní sbor nákladní auto A30 valník, které si pořídil z vlastních prostředků a používá se doposud.
Do činnosti sboru se zapojilo i 9 žen z obce, které cvičily na okrskové soutěži v Barovicích a získaly 1. místo (v roce 1987).
Po politických změnách v roce 1990 používán název "Sbor dobrovolných hasičů".
Od roku 1960 zasahoval sbor dvakrát v Libici , v Kladerubech, na Štikově, u požáru Horního mlýna v Horním Sokolovci a naposledy v roce 1993  při požáru lesa pana Čermáka č.10 v Bezděkově.
    V rámci oslav "100 leté výročí dobrovolných hasičů v Bezděkově, bylo 25. května 1996 uspořádáno okrskové kolo soutěže hasičských družstev. K soutěži se přihlásilo devět družstev: 3 družstva z Bezděkova, 2 ze Sloupna, a dále po jednom družstvu  z Libice, Lhůty, Barovic a Chloumku.
 

Nejlepší výsledky v útoku:

1. Sloupno  čas: 35.8s
2.-3. Bezděkov        36.2 s 
2.-3. Libice n/D        36.2 s
Překážkový běh na 100m:
 
1. Libice n/D
2. Sloupno 
3. Lhůta
6. Bezděkov
Za družstva Bezděkov cvičili:
Antonín Král, Jan Záruba, Václav Čermák, Vladislav Uchytil st., Stanislav Němec st., Jiří Šimon, Vladislav Halama,
Josef Krištof, Stanislav Němec, Radek Hofta, Miloš Uchytil, Luděk Král, Jiří Kadlec, Roman Málek, Petr Kopecký, Josef Dymák a Petr Beran.
 
 

    Starostové dobrovolných hasičů od založení:

1896 - 1913
1913 - 1955  (42 let!!!)
1955 - 1960
1960-
František Uchytil
Antonín Uchytil 
František Uchytil

od roku 1960 dochází často k výměnám na místě starosty: Jaroslav Stehno, František Bříza, Jindřich Dymáček, Miloslav Brabec, Josef Stehno, znovu Miloslav Brabec, Jiří Pelouch, Král Antonín a nyní Král Luděk.

    Dnes má Sbor dobrovolný hasičů v Bezděkově tuto podobu:
 

Starosta SDH:

Místostarosta SDH:

Velitel družstva:

Zástupce velitele: 

Strojník: 

Předseda KRR: 

Hospodář:

Člen výboru:

Král Luděk 

Císař Jaroslav

Uchytil Miloš 

Dymák Josef 

Záruba Jaroslav 

Čermák Josef 

Málek Roman 

Kopecký Petr

...Hasiči...

zpět na úvodní stránku
Stránky jsou optimalizové pro rozlišení minimálně 1024x768 pixel